Pomagamy bezpiecznie przejść
przez labirynt przepisów

Doradzamy

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego i bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, udzielamy również porad klientom indywidualnym.

Reprezentujemy

Reprezentujemy strony przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz organami administracji publicznej.

Wspieramy

Mamy również doświadczenie w repre- zentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą. Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców jak i osób prywatnych.