BLOG

Reputacja. Szacunek. Wynik.

Szkody górnicze - Jastrzębie

Na terenach południowej Polski, a zwłaszcza w obszarze górnego i dolnego Śląska prowadzona jest intensywna działalność górnicza. Odnalezienie złóż w naszym kraju sprawiło, że powstały różnorodne spółki zajmujące się wydobyciem oraz dystrybucją węgla. Gromadzenie tego cennego surowca z własnych kopalni pozwala na zasilanie rodzimych elektrowni. Z drugiej strony jednak wydobycie węgla wiąże się z wieloma negatywnymi skutkami. Wśród nich wymienia się różnorodne szkody górnicze. Jastrzębie to miasto, w którym oferujemy wsparcie w przypadku ich wystąpienia.

Szkody górnicze, Jastrzębie - co to takiego jest?

Czasami zdarza się, że w wyniku intensywnego wydobycia węgla ziemia zaczyna się przemieszczać. Dzieje się tak, ponieważ po miejscach, gdzie znajdował się surowiec, pozostają tzw. pustki eksploatacyjne, czyli po prostu puste przestrzenie. Bardzo częstą sytuacją jest ta, kiedy odpadająca z góry ziemia zaczyna wypełniać to miejsce. To sprawia, że kolejne warstwy przesuwają się, a że jakaś część materiału spod spodu została wyciągnięta na zewnątrz, nie ma tyle gruntu, aby wszystko równomiernie się osunęło. Wtedy na powierzchni ziemia zapada się, tworząc dziury. Inne następstwa eksploatacji górniczej, to różnego rodzaju wstrząsy czy wypiętrzenia gruntu. To wszystko sprawia, że na górze dochodzi do zmian w ukształtowaniu terenu.

Różnorodne modyfikacje w rzeźbie terenu powodują wiele szkód w obrębie stojących w pobliżu pojazdów lub nieruchomości. Co więcej, również bezpośrednio zdrowie i życie ludzi jest zagrożone. Wypiętrzanie się ziemi, osuwiska czy wstrząsy sprawiają, że ściany, stropy oraz fundamenty mogą zostać znacząco uszkodzone. Często w takich sytuacjach cierpią także różne systemy bądź instalacje, w tym wodnokanalizacyjne i elektryczne.

Pomoc w przypadku wystąpienia szkód górniczych - Jastrzębie

Jako doświadczeni prawnicy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że szkody górnicze w Jastrzębiu od czasu do czasu się zdarzają. Wiąże się to z wydobyciem węgla, który stanowi niezwykle ważny surowiec pod względem energetycznym. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia osuwisk na terenach sąsiadujących z kopalniami czasami zdarzają się różnorodne wypadki czy uszkodzenie mienia. W związku z takimi sytuacjami, które dotykają mieszkańców Jastrzębia, jesteśmy w pełni gotowi na niesienie pomocy poszkodowanym.

Oferujemy kompleksową pomoc w przypadku chęci uzyskania odszkodowania za szkody górnicze w Jastrzębiu. W ramach usług świadczonych przez naszych wykwalifikowanych adwokatów zapewniamy reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym dotyczącym otrzymania zadośćuczynienia za uszczerbek na majątku spowodowany eksploatacją górniczą. Aby w pełni spełnić oczekiwania zgłaszających się do nas osób, nawiązaliśmy stałą współpracę ze specjalistami z zakresu budownictwa, wyceny szkód górniczych oraz rzeczoznawcami. Dzięki temu wspólnymi siłami jesteśmy w stanie oszacować rzeczywistą wartość wszystkich zaistniałych szkód, a tym samym ubiegać się w sądzie o kwotę, która całkowicie pozwoli pokryć koszty usunięcia wszelkich uszkodzeń.